Välkommen till Westnova Management AB

Westnova Management AB

Westnova stödjer små och medelstora företag och banker att utvecklas, växa och lyckas i affärer. Bakom Westnova står Henrik Molenius (fd Johansson) med lång erfarenhet av företagsamhet genom en 25-årig bankkarriär i tre olika banker, samt erfarenhet från egen och delägda verksamheter. Henrik Molenius är civilekonom med inriktning småföretagsekonomi (Karlstads Universitet) och har en exekutive MBA (Handelshögskolan i Köpenhamn).