Exportkreditnämnden (EKN) och Westnova Management AB i samarbete

Westnova Management AB ska på uppdrag av Exportkreditnämnden (EKN) tillföra företag och banker i Mellansverige ökad kunskap om exportkreditsystemet. EKN är en myndighet som har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att erbjuda garantier för betalning, finansiering och bankgarantier. EKN erbjuder sina tjänster till små som stora exporterande företag, underleverantörer till svenska exporterande företag samt banker och finansiärer. EKN:s garantier gör exportaffären säkrare och möjliggör också mer konkurrenskraftig finansiering. EKN:s verksamhet finansieras med garantitagarnas premier.

EKN satsar på export från region Mitt 2016-09-07.pdf