Sveriges mest lönsamma banker 2016, se artikel i Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2016

Avanza Bank AB, Netfonds Bank AS och TF Bank AB är Sveriges tre mest lönsamma banker enligt Westnova Management AB:s mätning av lönsamheten i svenska banker. Definitionen av Sveriges mest lönsamma banker är avkastning på eget kapital under 2016.

Pressmeddelande Westnova Management AB lönsamhet i svenska banker 2016.pdf

Sveriges mest solida banker per 2016-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2016-12-31

Sparbanken Lidköping AB, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.

Pressmeddelande Westnova Management AB Soliditet i svenska banker 2016-12-31.pdf

EKN satsat på export i region Mitt

I samarbete med Westnova Management AB

EKN satsar på export från region Mitt 2016-09-07.pdf

Sveriges mest solida banker per 2015-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2015-12-31

Westnova Management AB Soliditet svenska banker 2015-12-31.pdf

SEB Kort Bank AB, Virserums Sparbank och Sparbanken Lidköping AB är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s mätning av soliditeten i svenska banker.

Westnova Management AB Soliditet svenska banker 2014-12-31.pdf