Affärsutveckling

De allra flesta företag och banker lever i en föränderlig värld och är i behov av affärsutveckling. Många företag har så fullt upp med den dagliga verksamheten att de skjuter det viktiga strategiska arbetet åt sidan. Men tider förändras och utveckling behövs, och det är här affärsutveckling spelar en viktig roll. Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet. Westnova ger stöd i affärsutvecklingens alla steg, från vision, mål, nulägesanalys, strategi och taktik till den operativa utvecklingsfasen.


Affärsutveckling och förändringar ska inte bara ske vid problem eller kriser. Idag driver många välmående företag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga. Bättre att föregå än föregås. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser. Det primära och konkreta resultatet av affärsutvecklingen är verksamhetsplan/affärsplan. Westnova kan hjälpa till att utveckla befintliga planer eller ta fram nya.

Westnova Management AB

Box 298, 731 26 Köping

Besöksadress
Järnvägsgatan 2, 731 30 Köping                                          Sverige

Telefon

070-509 11 80
info@westnova.se

Westnova Management AB är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, styrelseuppdrag, Interimsuppdrag, Projektledare samt andra uppdrag t.ex. finansieringar och memorandum.