Svenska banker 2018, sammanfattning


Sveriges mest lönsamma banker 2018, se artikel i Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2018-12-31, se artikel Svenska Dagbladet


Sveriges mest solida banker per 2018-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2018


Sveriges mest solida banker per 2018-12-31


Sveriges mest lönsamma banker 2017, se artikel i Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2017

TF Bank AB, Avanza Bank AB och Volvofinans Bank AB är Sveriges tre mest lönsamma banker enligt Westnova Management AB:s mätning av lönsamheten i svenska banker. Definitionen av Sveriges mest lönsamma banker är avkastning på eget kapital under 2017.


Sveriges mest solida banker per 2017-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2017-12-31

Virserums Sparbank, Sparbanken Lidköping AB och OK-Q8 Bank AB är Sveriges tre mest solida
banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.


Sveriges mest lönsamma banker 2016, se artikel i Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2016

Avanza Bank AB, Netfonds Bank AS och TF Bank AB är Sveriges tre mest lönsamma banker enligt Westnova Management AB:s mätning av lönsamheten i svenska banker. Definitionen av Sveriges mest lönsamma banker är avkastning på eget kapital under 2016.


Sveriges mest solida banker per 2016-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2016-12-31

Sparbanken Lidköping AB, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.


EKN satsar på export i region Mitt

I samarbete med Westnova Management AB


Sveriges mest solida banker per 2015-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2015-12-31


Sveriges mest solida banker per 2014-12-31

SEB Kort Bank AB, Virserums Sparbank och Sparbanken Lidköping AB är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s mätning av soliditeten i svenska banker.


Sveriges mest solida banker per 2019-12-31

OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Virserums Sparbank är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.


Sveriges mest solida banker per 2019-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2019

Northmill Bank AB, Carnegie Investment Bank AB och TF Bank AB är Sveriges tre mest lönsamma banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av lönsamheten i svenska banker. Definitionen av Sveriges mest lönsamma banker är avkastning på eget kapital under 2019.


Sveriges mest lönsamma banker 2019, se artikel i Dagens Industri


Sveriges mest solida banker per 2020-12-31

OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Virserums Sparbank är återigen Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.


Sveriges mest solida banker per 2020-12-31, se artikel Dagens Industri


Sveriges mest lönsamma banker 2020

Avanza Bank AB, Nordnet Bank AB och Carnegie Investment Bank AB är Sveriges tre mest lönsamma banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av lönsamheten i svenska banker. Definitionen av Sveriges mest lönsamma banker är avkastning på eget kapital under 2020.


Sveriges mest lönsamma banker 2020, se artikel i Dagens Industri