Styrelseuppdrag

Företaget är kanske i behov av extern ledamot eller styrelseordförande och söker en person som långsiktigt kan vara engagerad i företaget och bidra med både utveckling och ordning & reda. Henrik har erfarenhet av styrelsearbete som styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamot och VD.

Uppdrag

Företaget är kanske i behov av extern person som kan vara med och genomdriva förändring i Företaget som konsult eller i annan roll. Detta kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av bolag eller verksamhet, minska lager, omläggning av finansiering, frigöra kapital, större investering, hantering av kris, hantera generationsskifte etc.


Henrik Molenius har också varit verksam som rådgivare till företag på uppdrag av Exportkreditnämnden (EKN) 2016-2021.