Styrelseuppdrag

Företaget är kanske i behov av extern ledamot eller styrelseordförande och söker en person som långsiktigt kan vara engagerad i företaget och bidra med både utveckling och ordning & reda. Henrik har erfarenhet av styrelsearbete som styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamot och VD.

Uppdrag

Företaget är kanske i behov av extern person som kan vara med och genomdriva förändring i Företaget som konsult eller i annan roll. Detta kan t.ex. vara förvärv eller försäljning av bolag eller verksamhet, minska lager, omläggning av finansiering, frigöra kapital, större investering, hantering av kris, hantera generationsskifte etc.